YEAR AND PARTY 2022, CHÀO XUÂN 2023 CÙNG ĐẠI PHÚC DRAGON

Ngày 31/12/2022

Tiệc tất niên là cơ hội cho các thành viên của Đại Phúc Dragon có dịp gặp gỡ nhau, cùng nhau nhìn lại và tổng kết hành trình năm 2022, những gì đã đạt được và chưa đạt được; nêu ra những chia sẻ và lời động viên đến tất cả mọi người; để cùng nhau cố gắng vì mục đích chung của công ty.

Bữa tiệc này không chỉ để Ban lãnh đạo và các thành viên của Đại Phúc Dragon cùng nhìn lại một năm hoạt động của công ty mà tiệc cuối năm như lời cảm ơn đến tất cả cán bộ, nhân viên trong công ty, tạo cơ hội để mọi người giao lưu, tăng cường mối quan hệ và tạo động lực cho mội năm mới đầy hứa hẹn.

Cảm ơn Đại Phúc Dragon đã tin tưởng và lựa chọn Dawn Việt là đơn vị đồng hành trong những sự kiện quan trong của công ty!