tin gần đây

CHÚNG TÔI KHÔNG KIẾM TIỀN CHÚNG TÔI TẠO RA GIÁ TRỊ

Các vị trí ứng tuyển tại Dawn Viet Tourism & Event
Nếu bạn đủ đam mê. Gửi email ngay và luôn
info@dawnviet.com

Tham gia

CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM VIỆC CHÚNG TÔI THEO ĐUỔI ĐAM MÊ

Các vị trí ứng tuyển tại Cánh Cung Group Nếu bạn đủ đam mê. Gửi email ngay và luôn nhansu@canhcung.com
Tham gia

Các vị trí tuyển dụng

Vị trí Phòng ban Số lượng Lương
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D 3D Phòng Media & Design 03 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR Tour Nội địa 01 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN Sự kiện 02 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN SALE TOUR INBOUND Tour Inbound 02 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN SALE TOUR OUTBOUND Tour Outbound 02 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN QUAY CHỤP SỰ KIỆN Phòng Media & Design 01 Thoả thuận theo năng lực
Tham gia