EKIP TRẺ VÀ THÀNH QUẢ CỦA SỰ “KỸ LƯỠNG”

Ngày 11/03/2022
Tại Dawn Việt, chúng tôi tin rằng ngay cả những cuộc họp và hội nghị đơn giản nhất cũng đều có những mục đích nhất định. Chính vì vậy Event planner luôn phải đảm bảo sự kiện đạt được mục đích này và chú tâm đến mọi chi tiết, từ diễn giả, địa điểm cho đến các tài liệu in ấn trong hội nghị và thiết bị âm thanh.
.
Ông Trần Hữu Hải, khách mời tham gia buổi hội thảo chia sẻ sau khi kết thúc sự kiện: “Tôi không cần xác nhận chương trình đã diễn ra thành công, bởi sự hài lòng của tất cả mọi người khi tham gia hội thảo đã thể hiện điều đó. Cám ơn toàn bộ ekip của Dawn Việt, không ngờ những người trẻ lại có thể làm việc kỹ lưỡng và chu đáo đến vậy”.
.
.