HỘI THẢO TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC CỦA CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA)

Tháng Mười 12, 2022

Ngày 12 tháng 10 năm 2022, tại khách sạn Kim Đô ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đã khép lại chuỗi hoạt động 3 năm của Dự Án Luật cạnh Tranh. 

Trong suốt 3 năm qua, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã luôn tin tưởng và lựa chọn Dawn Việt để đồng hành cùng các sự kiện của mình. 

Cám ơn Dự Án Luật Cạnh Tranh – CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) tại Việt Nam đã tin tưởng Dawn Viet cho các hoạt động của mình trong suốt 3 năm qua.

  • BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG