ĐẶT ĐÚNG VỊ TRÍ

BẠN SẼ TẠO RA GIÁ TRỊ

Các vị trí ứng tuyển tại Dawn Viet Tourism & Event
Gửi email để cùng gia nhập đội ngũ của Dawn Viet nhé

info@dawnviet.com

Tham gia

ĐẶT ĐÚNG VỊ TRÍ

BẠN SẼ TẠO RA GIÁ TRỊ

Các vị trí ứng tuyển tại Dawn Viet Tourism & Event
Gửi email để cùng gia nhập đội ngũ của Dawn Viet nhé

info@dawnviet.com

Tham gia

Các vị trí tuyển dụng

Vị trí Phòng ban Số lượng Lương
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D 3D Phòng Media & Design 03 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR Tour Nội địa 01 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN Sự kiện 02 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN SALE TOUR INBOUND Tour Inbound 02 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN SALE TOUR OUTBOUND Tour Outbound 02 Thoả thuận theo năng lực
NHÂN VIÊN QUAY CHỤP SỰ KIỆN Phòng Media & Design 01 Thoả thuận theo năng lực
Tham gia